Kelab dan Persatuan

Kelab Bahasa Melayu

Kelab Bahasa Inggeris

Kelab Sains dan Matematik

Kelab Pelajar Islam

Kelab SPBT

Kelab Muzik dan Koir

Kelab Kewangan

Kelab Alam Sekitar

Kelab Kesenian dan Kebudayaan

Kelab Tenaga Boleh Baharu dan Kecekapan Tenaga (TBB & KT)

Kelab Pendidikan Lalulintas

Kelab Bimbingan dan Kaunseling

Kelab Pusat Sumber Sekolah

Kelab Rukun Negara

Kelab Doktor Muda

Kelab Kesenian dan Kebudayaan (PPKI)

Advertisements