Jawatankuasa Induk Hem

new-doc_3

Jawatankuasa Induk Hal Ehwal Murid

new-doc_2

Guru Emis Data

new-doc_4

Bidang Tugas Guru Emis Data

new-doc_5

Jawatankuasa Lembaga Pengawas / Ketua Kelas / Penolong Ketua Kelas

new-doc-2

Bidang Tugas AJK Lembaga Pengawas

new-doc-1-2

Jawatankuasa Lembaga Disiplin

new-doc_6

Bidang Tugas Jawatankuasa Lembaga Disiplin

new-doc_7

Jawatankuasa KWAPM

new-doc_8

Bidang Tugas jawatankuasa KWAPM

new-doc_9

Jawatankuasa Kesihatan

new-doc_10

Bidang Tugas Jawatankuasa Kesihatan

new-doc_11

Jawatankuasa SPBT

new-doc_12

Bidang Tugas Jawatankuasa SPBT

new-doc_13

Jawatankuasa RMT

 

 

 

new-doc_14

Bidang Tugas Ajk Rmt

 

 

new-doc_15

Jawatankuasa Kecemasan

 

 

new-doc_16

Bidang Tugas AJK Kecemasan

 

 

new-doc_17

Jawatankuasa Retan Bulanan

 

 

new-doc_18

Tugasan AJK Retan Bulanan

 

 

new-doc_19

Jawatankuasa Kantin

 

 

new-doc_20

Tugasan AJK Kantin

 

 

new-doc_21

Jawatankuasa PPDa

 

 

new-doc_22

Tugasan AJK PPDa

 

new-doc_23

Jawatankuasa Keceriaan Kelas & Kelas Kondusif

 

 

new-doc_24

Tugasan AJK Keceriaan Kelas & Kelas Kondusif

 

 

new-doc_25

Jawatankuasa Keselamatan / Sekolah Selamat

 

 

new-doc_26

Tugasan AJK Keselamatan / Sekolah Selamat

 

 

new-doc_27

Jawatankuasa Kebersihan

 

new-doc_28

Tugasan AJK Kebersihan

 

 

new-doc_29

Jawatankuasa Kebajikan Staf & Murid

 

new-doc_30

Tugasan AJK Kebajikan Staf / Murid

 

new-doc_31

Ahli Jawatankuasa Bebas Denggi

 

 

new-doc_32

Tugasan AJK Bebas Denggi

 

 

new-doc_33

Ahli Jawatankuasa Koperasi Sekolah

 

 

new-doc_34

Tugasan AJK Koperasi Sekolah

 

 

 

new-doc_35

Ahli Jawatankuasa Sarana Sekolah & Sarana Ibu Bapa

 

 

new-doc_36Tugasan AJK Sarana Sekolah & Sarana Ibu Bapa

 

new-doc_37

Ahli Jawatankuasa Perhimpunan Sekolah

 

 

new-doc_38

Tugasan AJK Perhimpunan Sekolah

 

Advertisements